Jazyk obchodních podmínek

Bude se to zdát absurdní, ale dle §xx je dána povinnost informovat v textu obchodních podmínek klienty v jakém jazyce jsou podmínky napsané. Rovněž v jakém jazyce je pojednávan celý nákupní proces.

Pro účely naších OP, uvažujeme češtinu a klientem zákazníka který souhlasí s komunikaci v češtině.