Český Apple e-shop pod dohledem ČOI

Český Apple e-shop se dopouští protiprávního jednání dle tvrzení Občanského sdružení spotřebitelů TEST. Podle sdružení e-shop omezuje práva spotřebitelů a nesprávně je informuje. ČOI shledala podněty jako odůvodněné a postup společnosti v rozporu s evropskými směrnicemi, jelikož se příslušný orgán nenachází na území ČR, ale Irsku, ČOI zaslala žádost o zjednání nápravy.