Neznačených lihovin ubývá

Od listopadu 2012 do února 2013 bylo provedeno 1033 kontrol. U 9 z nich bylo zjištěno porušení nařízení vlády, lihoviny nebyli vybaveny dokladem původu. Dále bylo zjištěno dalších 272 porušení zákona o ochraně spotřebetele a zákona. Nebezpečí metanolové otravy stále trvá, proto se mějte stále na pozoru.