11 novinek v občanském zákoníku

Nový občanský zákoník sebou přínáší mnoho změn:

 1. Výplata - podle NOZ si mohou manželé navzájem zjišťovat informace o příjmu toho druhého, jeho jmění, co chystá do budoucna atd... Pokud odmítnete tyto informace protějškovi podat může to skončit až u soudu.
 2. Ochrana před špatným rozhodnutím manžela - NOZ posílí ochranu manžela kterého se dotýká negativní jednání protějška. Pokud již spolu nežijete nebudete vázání na chování
 3. Společné podnikání - nově zaveden pojem rodinný závod. Ten řeší majetkové uspořádání rodiny během společného podnikání.
 4. Zdánlivé manželství - soud může za určitých okolností prohlásit manželství za neplaté a to např. i po pěti letech.
 5. Manželsrví pod nátlakem - pokud jste uzavřeli manželství pod přímým násilím či výhružkami soud prohlásí manželství za neplatné.
 6. Vyloučení ze společného jmění 
 7. Vlastní příjmení - NOZ prodlužuje lhůtu během které se může manželka vrátit k původnímu příjmení z jednoho měsíce na půl roku.
 8. Popření otcovství - v době podáním návrhu o rozvod a třístým dnem po rozvodu může manžel popřít otcovství, ale zrověň musí jiný muž i matka potvrdit, že je otcem dítěte. Celý proces musí být stihnut do jednoro roku dítěte.
 9. Maření styku druhého rodiče s dítětem 
 10. Určení rodičovské odpovědnosti - Nyní musí soud přilížet i na názor dítěte ( u starších 12ti let tak musí učinit vždy )
 11. Vyživovací povinnost - Nově musí rodiče živit nezletilé dítě až do doby kdy zisk z majetku a příjmu nestačí na uspokojení všech potřeb dítěte.