Jaké jsou nepřípustné otázky při pohovoru?

Otázky lze rozdělit do pěti skupin. A to:


1. Otázky týkajícího se zdravotního stavu:

Jste těhotná? Trápí Vás nějaká nemoc? Jak se cítíte? Býváte často nemocný/á? Trpíte depresemi?


2. Druhá skupina se zaměřuje na sexuální orientaci:

Jaká je Vaše sexuální orientace? Jste homosexuál?


3. Třetí skupina se zaměruje na náboženské a politické zařazení:

V jaké jste politické straně? S kterou politickou stranou sympatizujete? Jaká je Vaše víra?


4. Čtvrtou skupinou jsou tzv. otázky na tělo:

Kolik Vám je? Kouříte? Máte manžela/manželku? Jak dlouho jste spolu s manželem/přítelem/manželkou/přítelkyní? Co plánujete do budoucna?  Kdy plánujete odchod do důchodu?


5. Poslední skupinu tvoří otázky zaměřené na rodinnou situaci:

Plánujete založit rodinu? Máte děti? Jak máte zajištěné hlidání, když budou děti nemocné?

Těmto otázkám a jim podobným je nutné se vyhnout.