Podmínky užití obchodních podmínek

Obchodní podmínky vytvořené naším generátorem můžete mít zcela zdarma. Stačí, když umístíte na Vaši webovou stránku s takto vygenerovanými obchodními podmínkami trvalý odkaz na náš web.

Tyto obchodní podmínky byly vygenerovaný na webu www.obchodni-podminky.cz.

nebo

Součásti těchto obchodní podmínek byly vygenerované na webu www.obchodni-podminky.cz.

nebo

Při vytváření těchto obchodní podmínek byly použité informace získane ze stránek www.obchodni-podminky.cz.

nebo

Jiný text, ze kterého povede odkaz na server www.obchodni-podminky.cz, který bude písemně potvrzené jeho užívání v navržené podobě.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost eShopSystem s.r.o., neustále usiluje o správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách a o aktuálnost generátoru obchodních podmínek v souladu s aktuální platnou legislativou České republiky.
Informace zde nabízené, včetně generátoru obchodních podmínek, jsou společností eShopSystem s.r.o., poskytovány zcela zdarma a pouhým vytvořením obchodních podmínek tímto generátorem nevzniká žádná smlouva ani jiný obchodní vztah mezi vámi a společností eShopSystem s.r.o..

Informace poskytované na těchto webových stránkách, včetně generátoru obchodních podmínek, smí být využívány pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné konzultace ani závazná doporučení. Společnost eShopSystem s.r.o., nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost a úplnost zde uváděných informací a neručí za jejich aktuálnost podle současně platné legislativy České republiky. Využití těchto informací je výhradně na vlastní riziko.

Poskytnutím jakýchkoliv informací na těchto webových stránkách neuděluje společnost eShopSystem s.r.o., žádné licence na jakákoliv práva duševního vlastnictví. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat typografické chyby a technické nepřesnosti. Společnost eShopSystem s.r.o., si vyhrazuje právo změny a aktualizace obsahu těchto webových stránek bez předchozího upozornění.

Společnost eShopSystem s.r.o., neručí za obsah cizích webových stránek odkazujících na webové stránky společnosti eShopSystem s.r.o., a nepřejímá odpovědnost za jejich obsah ani použití.

Společnost eShopSystem s.r.o., v žádném případě nepřejímá odpovědnost jiné straně za přímé, nepřímé ani mimořádné či jiné následné škody způsobené využitím informací na těchto webových stránkách, včetně generátoru obchodních podmínek.